93-2

.

مراسم محرم الحرام  طبق سنوات قبل در امامزاده سید محمد دولت اباد برگزار میگردد.

.

93

Moharran

.

از عموم محبین اهلبیت علیهم السلام برای حضور در محفل فاطمیون  دعوت به عمل میاید

.

زمان شروع مراسم از ساعت 7/15 میباشد

.

.

التماس دعا