بی بی ام البنین

 

 

مکان : ابتدای سلمان غربی – منزل خادم الزهرا حاج اکبر درویش

زمان : شنبه 93/01/23 – ساعت 8.30

 

التماس دعا